Kontakt

Księgarnia Poznańska
Jolanta Maćkowiak-Piasecka
mail: jmapias@wp.pl

Skład Kulturalny na Marcinie
Galeria MM
ul. Św. Marcin 24
tel. 500683092
mail: skladkulturalny@gmail.com
strona: www.skladkulturalny.pl

Skład Kulturalny na Jeżycach
ul. Szamarzewskiego 4/6
60-514 Poznań
tel. 732695154
mail: skladkulturalny.jezyce@gmail.com
strona: www.skladkulturalny.pl